Guziki

Status prawny

Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

Działalność placówki regulują następujące akty prawne i dokumenty:

  1. Uchwała Nr XLIV/397/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 kwietnia 2017 roku
  2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)
  3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.)

Organem prowadzącym Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 8 jest Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Łódzki Kurator Oświaty – Delegatura Kuratorium Oświaty w Piotrkowie Trybunalskim.

Metadane strony

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

31-01-2018 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 87