Guziki

Organizacja

Struktura organizacyjna Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim

Organami szkoły i przedszkola są:

  1. dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego,
  2. rada pedagogiczna szkoły i przedszkola,
  3. rada rodziców szkoły i przedszkola,
  4. samorząd uczniowski.

W szkole działa świetlica w godz. 7.15 – 16.30.

Uczniowie i nauczyciele mogą korzystać z biblioteki szkolnej.

Pielęgniarka szkolna udziela pomocy przedlekarskiej i prowadzi karty zdrowia uczniów: w poniedziałki i czwartki w godzinach 8.00 – 12.00.

Pedagog szkolny wspomaga pracę wychowawczą i profilaktyczną nauczycieli, organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów oraz wsparcie dla rodziców uczniów.

Logopeda pracuje z uczniami w szkole (8 godzin tygodniowo) i przedszkolu (4,5 godziny tygodniowo).

Metadane strony

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

31-01-2018 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 148